An ninh - An toàn thông tin

Cập nhật : 2018-07-30 14:15:50

Lượt xem : 1989


 

iNetSec Smart Finder (iSF)
là giải pháp bảo mật mạng nội bộ nhằm hạn chế và chống lại các cuộc tấn công mạng. Giải pháp iSF có các tính năng đảm bảo mục đích chính sau:
(A) Hạn chế và chống lại những phần mềm mã độc xâm nhập vào mạng nội bộ
(B) Giảm thiểu nguy cơ các phần mềm mã độc xâm nhập từ vùng mạng biên
(C) Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu không mong muốn
1. Phát hiện các mối đe dọa nội bộ và cô lập chúng
 + Phát hiện hành vi của kẻ tấn công/ phần mềm mã độc ở trong mạng.

 + Chặn và cô lập các thiết bị bị nhiễm mã độc ở trong mạng.

2. Chặn thiết bị trái phép
 + Phát hiện và chặn thiết bị trái phép bằng cách không cho kết nối vào mạng.

 + Lập danh thiết bị được phép kết nối.

3. Giám sát và kiểm soát ứng dụng
 + Phát hiện những ứng dụng có thể gây rủi ro cho mạng nội bộ.

 + Chặn và cô lập thiết bị chạy ứng dụng không được phép

4. Quản lý hợp nhất các thiết bị CNTT
Phát hiện tất cả các thiết bị trong mạng nội bộ một cách tự động. -Phân loại các thiết bị một cách tự động (PC, Mac, Mobile, Printer,…)

Quản lý các thiết bị trên một giao diện đồng nhất

 

Các bài viết khác

086.545.8228