• Đầu Tư

Đầu Tư

Chi tiết sản phẩm

Đối với đầu tư, SuntecIn tập trung vào đầu tư công nghệ - tài chính, trọng tâm là hợp tác cùng với các starup tiền năng xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn thiện, kêu gọi vốn đầu tư và phát triển thị trường. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thực hiện đầu tư tài chính với việc phân tích mua bán sáp nhập các shop để tạo hệ thống chuỗi thương mại 

Sản phẩm cùng loại

086.545.8228