Định Hướng

Cập nhật : 2018-09-19 14:43:17

Lượt xem : 1068

Tập trung và đẩy mạnh chuyên sâu về mảng công nghệ và đầu tư. Hướng đến sản phẩm dịch vụ hạ tầng, tích hợp hệ thống trên nền tảng S.M.A.C và chuyển đổi số. 


Công nghệ:

- Tập trung BisHub Công nghệ và đầu tư vào các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ bảo mật được phát triển trên nền tảng S.M.A.C, IoT và chuyển đổi số. Hướng đến sản phẩm dịch vụ hạ tầng, tích hợp hệ thống trên nền tảng S.M.A.C và chuyển đổi số.

- Kết nối các startup công nghệ từ đó tạo nên môi trường và hệ sinh thái công nghệ cho các sản phẩm cốt lõi cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kết hợp mạnh mẽ với các đối tác của chúng tôi để tạo nên tập sản phẩm đồng bộ về an ninh an toàn thông tin, tích hợp hệ thống cho nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là giao dịch tài chính và an toàn số liệu

- Cung cấp và phân phối các sản phẩm bảo mật công nghệ mới, đặc biệt là các Cyber Security startup thành công trong 5 năm trở lại đây ở thị trường Việt Nam.

- Đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng những sản phẩm, dịch vụ công nghệ bảo mật có tính ứng dụng cao cho các lĩnh vực Cloud, Social and Mobile, một trong 4 trụ cột của nền tảng S.M.A.C.

Đầu tư: 
- Đầu tư M&A các Shop/Store để tạo hệ thống.

Các bài viết khác

086.545.8228