Giải Pháp Công Nghệ Kinh Doanh

Cập nhật : 2018-10-02 11:02:03

Lượt xem : 2776

Thu hồi nợ là một nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp. Giải pháp phần mềm Quản lý thu hồi nợ cho các ngân hàng dựa trên các công nghệ hiện đại giảm thiểu chi phí triển khai, bảo trì và tăng hiệu quả sử dụng.  


Debt Collection 
Thu hồi nợ là một nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp. Giải pháp phần mềm Quản lý thu hồi nợ cho các ngân hàng dựa trên các công nghệ hiện đại giảm thiểu chi phí triển khai, bảo trì và tăng hiệu quả sử dụng.
Hệ thống thu nợ Indus (IC) bao gồm các chức năng toàn diện gồm thu nợ trước hạn cho tới thu nợ trễ hạn hay thu nợ liên quan pháp lí, thông qua nhiều kênh khác nhau, cấu hình nhóm nhân viên thu nợ, xem tổng quan tài khoản, theo dõi bằng các hành động được đinh nghĩa trước, quy trình công việc do người dùng định nghĩa và các công cụ báo cáo tự động. 
Giải pháp thu nợ Indus là một sản phẩm phần mềm đa người dùng giàu tính năng nhấn mạnh vào tốc độ và tính linh hoạt, trong việc theo dõi và phục hồi các khoản quá hạn. Giải pháp cho phép định nghĩa cụ thể của từng khách hàng về từng tham số và cung cấp khả năng triển khai đa chi nhánh và đa danh mục và đa tổ chức.

Bảng: Cấu phấn chức năng của hệ thống mô đun thu nợ


Giải pháp thu nợ/quản lí nợ quá hạn của Indus là kết quả của nghiên cứu sâu rộng về các phương pháp thích hợp nhất trong lĩnh vực này. Hệ thống thu nợ Indus là một sản phẩm dựa trên nền tảng web được quốc tế hoá hoàn chỉnh, cung cấp giải pháp có thể mở rộng và cấu hình cao để quản lý các khoản nợ quá hạn trên nhiều danh mục đầu tư của khách hàng. Giải pháp này hỗ trợ theo dõi trước trước khi thực hiện thu nợ sớm cho đến việc thu nợ trễ hạn và liên quan tới pháp lí. 
Mô-đun hoạt động theo luồng công việc này có thể xử lý tất cả các quy trình nghiệp vụ thu nợ, có thể là tự động tạo thư thúc nợ theo trình kích hoạt được user định nghĩa hoặc theo dạnh hàng queue theo quy tắc và phân bổ các trường hợp cho các cán bộ thu nợ khác nhau. Đồng thời, hệ thống đủ linh hoạt để bổ sung thêm chức năng của khách hàng hoặc quốc gia cụ thể.
Dưới đây là điểm khác biệt của hệ thống 

Loyalty/Pricing/Billing Solutions for Finaical Services 
Đối tác chúng tôi là đơn vị hàng đầu triên thế giới cung cấp các giải pháp như: Khách hàng trung thành - Loyalty và Quản lý giá tập trung (centralized pricing), Giải pháp quản lý hóa đơn thanh tóan (billing solutions) cho thị trường tài chính (FS), Digital Communication (DS), Media & Entertainment (CME) and Utilities industries. Đối tác của chúng tôi có sự hiểu sâu sắc về yêu cầu quản lý khách hàng thân thiết trong ngành Ngân hàng / Tài chính và đã triển khai thành công tại Ngân hàng Mashreq, Trung Đông và giúp các ngân hàng lớn như Ngân hàng HSBC, Ngân hàng ING (Hà Lan), Lloyds TSB (Anh), Ngân hàng ICICI, Ngân hàng Axis , National City Corporation (Hoa Kỳ), OCBC Bank, ABSA, DBS và nhiều tổ chức tài chính khác, Với các yêu cầu về tính giá tâp trung và yêu cầu thanh toán (Pricing and Billing requirements). Đối tác của chúng tôi được đánh giá cao bởi tổ chức đánh giá và phân tích CELENT rằng chúng tôi như là một nhà lãnh đạo trong mảng quản lý doanh thu trong ngân hàng. 

LOS

Dải sản phẩm/ Product Portfolio

Các bài viết khác

086.545.8228