Giải pháp dữ liệu và phân tích

Cập nhật : 2018-07-30 14:15:29

Lượt xem : 2452


1. Quản trị dữ liệu (Data Governance)
Thiết kế và Quản lý tất cả các khía cạnh của Chương trình quản lý dữ liệu Các Phương pháp Tốt nhất trong toàn tổ chức


2. Chuyển đổi dữ liệu (Data Migration)
Chuyển đổi và di chuyển dữ liệu nhanh và đáng tin cậy


3. Đánh giá / Chất lượng dữ liệu (Data Assessment / Quality)
Đánh giá chất lượng dữ liệu và đề xuất cách cải thiện, giảm bớt sự gián đoạn quy trình kinh doanh do lỗi dữ liệu.

Các bài viết khác

086.545.8228