Giới thiệu

Cập nhật : 2017-08-06 23:17:22

Lượt xem : 2490

Công ty SunTecIn là đơn vị hoạt động kinh doanh với mô hình BisHub Công nghệ và Đầu tư chuyên nghiệp. ​ Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, cung cấp sản phẩm công nghệ và triển khai các sản phẩm giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo mật trong nhiều lĩnh vực từ Chính Phủ, Ngân hàng, Tài chính và Doanh nghệp.  Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cấu nối giữa các đối tác công nghệ lớn trên thế giới với thị trường Việt nam.  Chúng tôi thay mặt các hãng công nghệ để phát triển thị trường công nghệ, tư vấn, cung cấp và triển khai các sản phẩm công nghệ với các đối tác tích hợp hệ thống hàng đầu thế giới của chúng tôi như Techmahindra, Wipro…    


Suntecin một đơn vị tư vấn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cam kết 3 mô hình kinh doanh bao gồm cả tư vấn công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, và cung cấp dịch vụ công nghệ 
Chiến lược của SunTecIn trong thời gian tới là tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là: Tư vấn công nghệ - phát triển thị trường công nghệ, Cung cấp – đầu tư sản phẩm công nghệ, Tích hợp và triển khai các sản phẩm giải pháp công nghệ

 

086.545.8228