Phát triển thị trường Công nghệ

Cập nhật : 2018-07-30 14:21:35

Lượt xem : 2512


Sự kết nối giữa các hãng công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, phân phối, thương mại trên toàn cầu cầu.

Bên cạnh đó, các hãng công nghệ dù quy mô lớn cũng không thể nào phủ kín được mọi quốc gia, nhất là các quốc gia mà ở đó chưa có văn phòng đại điện, chưa có sự đầu tư chiến lược. BisHub công nghệ chức các kênh phân phối để cung cấp các dịch vụ kết nối, hỗ trợ bên cung, bên cầu và các bên khác trong các giao dịch liên quan đến công nghệ, tài sản trí tuệ. Các sàn giao dịch công nghệ hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa khẳng định được vai trò là đầu mối trong việc thu hút, tập hợp công nghệ trong nước và quốc tế để hiệu quả.

Các bài viết khác

086.545.8228