Tầm nhìn

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Tầm nhìn

13/09/2018 - 13/09/2018Lượt xem

Trở thành 1 trong những công ty hàng đầu về dịch vụ công nghệ. SunTecIn sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành công ty dịch vụ công nghệ hàng đầu Viêt nam.

Xu Hướng

Xu Hướng

19/09/2018 - 19/09/2018Lượt xem

Hướng tới là 1 công ty BisHub Công nghệ và Đầu tư chuyên sâu cho nhiều lĩnh vực công nghệ ứng dụng trong hoạt động kinh doanh và đời sống 

Định Hướng

Định Hướng

19/09/2018 - 19/09/2018Lượt xem

Tập trung và đẩy mạnh chuyên sâu về mảng công nghệ và đầu tư. Hướng đến sản phẩm dịch vụ hạ tầng, tích hợp hệ thống trên nền tảng S.M.A.C và chuyển đổi số. 

086.545.8228